Dins el taller es realitzen una gran varietat d’activitats, que organitzem en dos grans apartats. En el primer, anomenat Teràpia Ocupacional, agruparíem totes les tasques laborals i manipulatives. En el segon, el d’Ajustament Personal, hi trobem aquelles tasques formatives i d’hàbits personals.

 
Tot i que puguin semblar dos blocs molt diferenciats, ambdós comparteixen alguns objectius i mètodes, com per exemple, l’adaptació de les pròpies capacitats a la realització de la tasca o el treball en equip, valorant la pròpia aportació individual a la feina col·lectiva.


Si anem concretant, primerament exposarem a grans trets l’àrea Ocupacional. Son aquelles activitats més laborals, on es demana als usuaris que puguin adquirir bons hàbits i ritme de treball i a fer-ho de manera autònoma. Així mateix podran experimentar diferents processos productius i creatius, mentre van incrementant la capacitat de realitzar diferents treballs proposats, tot seguint les pautes donades. Sense oblidar el reconeixement pel treball ben acabat.


La forma que tenim de materialitzar tots aquests propòsits és en la realització de feines concretes, ja siguin mitjançant encàrrecs que ens sol·liciten empreses alienes al taller, o per la via de la elaboració i de la producció de productes propis i que posen a la venta. Així mateix també practiquem setmanal esports com l’hoquei, on es treballen aquests mateixos objectius i valors, però d’una forma diferent.


Dins les activitat segon gran bloc, el d’ajustament personal, podríem trobar grans àrees temàtiques com son les llengües, les matemàtiques o el desenvolupament físic i psicosocial. Ara bé, tenim en compte un aspecte diferencial, tot el que es treballa en aquest apartat, es fa des de una vessant molt pràctica i quotidiana.


També facilitem certs serveis complementaris dins l’horari d’atenció directa, com per exemple fisioteràpia en grup, servei de menjador, atenció psicològica i d’assistència social, o el servei de transport. Aquests asseguren una bona cura en l’atenció que es dona als nostres usuaris i també a les seves famílies.