L’any 2014, plens d’il·lusió i amb moltes ganes de fer coses, vàrem obrir les portes del Centre Ocupacional per primer cop. Som un centre que neix de les ganes de seguir creixent dels professionals del  Col·legi Paideia i de la Fundació Paideia. És a dir, hi ha una línia de treball específic a i de garantia, que ha assegurat el bon nivell d’atenció que han assolit els usuaris que hem atès, ja sigui en les etapes de la infància (a l’escola), com en edats posteriors (PQPI i CO).


Tots els alumnes provenen del  Col·legi, fet que permet començar la nova tasca de forma més fàcil juntament a companys que ja coneixen. Tot i que, entrar a treballar al Centre Ocupacional suposa més exigències i començar a adquirir cada cop més responsabilitats, acord amb l’edat i les capacitats dels diferents usuaris que integren el taller.


L’equip el formem un bon grapat de mestres del Col·legi, i que aporten una continuïtat molt clara entre ambdues etapes, i els professionals que atenen directament al taller. Entre aquests hi ha monitors, psicòleg, treballadora social i persones voluntàries. Entre tots i amb empenta i decisió, hem anat consolidant-nos com un grup de treball, que lluita per donar una atenció global i personal, que presti atenció a totes les àrees de la persona.