Baluh és una aplicació informàtica per a tablets i smartphones amb la qual es milloren les possibilitats de comunicació en aquelles persones que per dificultats concretes de l'àrea de llenguatge o bé per trastorns TEA, es veuen mancats en la seva capacitat d'expressió.

El programa consta de milers d'icones ARASAAC que poden organitzar-se per a construir frases que donin sortida als pensaments de les persones amb discapacitat.

http://blog.baluh.org/

http://www.iautism.info/