Baluh és una aplicació informàtica per a tablets i smartphones amb la qual es milloren les possibilitats de comunicació en aquelles persones que per dificultats concretes en l'àrea de llenguatge o bé per trastorns TEA, tenen limitacions en la capacitat d'expressió.

El programa consta de milers d'icones ARASAAC que es poden organitzar per a construir frases que donin sortida als pensaments de les persones amb discapacitat.

Més informació a:
http://blog.baluh.org/
http://www.iautism.info/