El PQPI és un programa adreçat als alumnes de més de setze anys i que no han obtingut el títol de graduat en ESO.

Els objectius són:

  • Ampliar les seves competències bàsiques per afavorir el seguiment educatiu.
  • Proporcionar formació professional bàsica que faciliti la incorporació en el treball.
  • Desenvolupar actituds i competències que ajudin al desenvolupament personal i facilitin una inserció social i laboral.

Per aquest motiu, l’alumne realitza 250 hores de pràctiques professionals en empreses del mercat laboral ordinari. I per poder realitzar les mateixes adequadament, tenim la figura d’un inseridor laboral, les funcions del qual són:

  • Fer una introspecció del mercat laboral per tal de poder aconseguir empreses on realitzar les pràctiques.
  • Establir els contactes necessaris amb les empreses.
  • Fer el conveni de pràctiques dels diferents alumnes.
  • Fer de nexe entre l’empresa col·laboradora i el nostre centre.
  • Acompanyar a l’alumne al lloc de treball per ensenyar-li tasques que ha de realitzar i supervisar que ho entengui i les realitzi adequadament. Aquest acompanyament és gradual, és a dir, quan l’alumne ja es sent segur, l’inseridor poc a poc va retirant la seva presencia en l’empresa.
  • Donar suport a l’alumne i fer-li un seguiment de les pràctiques.