El Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) és un programa adreçat als alumnes de més de setze anys que no han obtingut el títol de graduat en ESO.

Els objectius són:

  • Ampliar les seves competències bàsiques per afavorir el seguiment educatiu.
  • Proporcionar formació professional bàsica que faciliti la incorporació al món laboral.
  • Desenvolupar actituds i competències que ajudin al desenvolupament personal i facilitin una inserció social i laboral.

Per aquest motiu, l’alumne realitza 250 hores de pràctiques professionals en empreses del mercat laboral ordinari. Per poder realitzar les tasques adequadament, existeix la figura de l'inseridor laboral, les funcions del qual són:

  • Fer una introspecció del mercat laboral per tal d'aconseguir empreses on realitzar les pràctiques.
  • Establir els contactes necessaris amb les empreses.
  • Fer el conveni de pràctiques dels diferents alumnes.
  • Fer de nexe entre l’empresa col·laboradora i el nostre centre.
  • Acompanyar l’alumne al lloc de treball per ensenyar-li tasques que ha de realitzar i supervisar que les entengui i les realitzi adequadament. Aquest acompanyament és gradual, és a dir, quan l’alumne ja se sent segur, l’inseridor poc a poc va retirant la seva presencia de l’empresa.
  • Donar suport a l’alumne i fer un seguiment de les pràctiques.